Kategorie

Cenimy Twoje opinie i sugestie dotyczące produktów.

Stale pracujemy nad ulepszaniem naszych produktów i usług, tak aby nie tylko spełniać, ale wręcz przekraczać najśmielsze oczekiwania Klientów.

Składanie reklamacji

Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostawy towarów wolnych od wad.
 2. Produkty stanowiące urządzenia STIHL i VIKING objęte są gwarancją producenta przez okres:
  • dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty zakupu przy sprzedaży na rzecz Konsumenta
  • dwunastu (12) miesięcy od daty zakupu przy sprzedaży na rzecz Klientów nie będących Konsumentami
 3. Warunki gwarancji uregulowane są w osobnym dokumencie gwarancyjnym.
 4. Sprzedawca wyłącza uprawnienia z rękojmi przy sprzedaży na rzecz Klientów nie będących Konsumentami.
 5. Reklamacje należy składać na adres: VIKING STYL s.c. Joanna Byczyk, Jerzy Galaś, ul. Wojska Polskiego 184c/6, 71-256 Szczecin.
 6. Składając reklamację należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu, opisem zauważonej wady i określeniem żądania.
 7. Klient posiada prawo do złożenia reklamacji na druku przygotowanym przez Sprzedawcę dostępnym w Sklepie Internetowym w zakładce Kontakt.
 8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.

Fomularz reklamacyjny [PDF]


Nasza lokalizacja - Szczecin

Kontakt

Viking Styl s.c.

Joanna Byczyk, Jerzy Galaś

teren Polmo

ul. Wojska Polskiego 184C/6

71-256 Szczecin

Tel.: 570 90 55 90

E-mail: biuro@vikingstyl.pl